Asociacija atstovauja savo nariams visų lygių valstybės institucijose ir gina teisėtus jų interesus. Bendradarbiauja su nacionalinėmis asociacijomis ir tarptautinėmis asocijuotomis struktūromis – Europos pašarų gamintojų federacija, Baltijos šalių malūnininkų asociacija. Dalyvauja su grūdų perdirbimo pramone susijusiuose projektuose, kuriuos remia tarptautinės organizacijos bei užsienio šalių vyriausybės. Teikia pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai su grūdų perdirbimu ir pašarų gamyba susijusiems žemės ūkio mokslo tiriamiesiems darbams vykdyti, bendradarbiauja su žemės ūkio mokslo įstaigomis, užsienio šalių ekspertais bei partneriais.

Asociacija dalyvauja kuriant įstatymų papildymus ir pataisas, inicijuoja poįstatyminių teisės aktų priėmimą, teikia pasiūlymus ir pastabas teisės aktų projektams, reglamentuojantiems verslo valstybinį reguliavimą.