Apie mus

Apie asociaciją

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija įkurta 1992 metais dvidešimties tuo metu veikusių grūdų perdirbimo įmonių iniciatyva. Šiuo metu asociaciją vienija 35 įmonės. Asociaciją vienijančiose įmonėse dirba apie 4000 darbuotojų. 

Grūdų sektorius yra strateginis sektorius ir vienas svarbiausių maisto grandinėje užtikrinantis šalies gyventojų aprūpinimą maisto produktais.
Asociacijos nariai apima apie 95 proc. Lietuvoje veikiančių grūdų supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonių. Dalis jų yra tarptautinės įmonės ar vysto veiklą ir kitose šalyse. Asociacija užima lyderiaujančias pozicijas pagal metines narių pardavimo pajamas, kurios eilę metų viršija 2,5 mlrd. eurų, o pridėtinė vertė, vidutiniškai vienam darbuotojui yra dvigubai didesnė nei šalies vidurkis ir siekia 57,54 tūkst. eurų.

Asociacijos vienijamų įmonių veikla: grūdų supirkimas, paruošimas, pirminis ir tolimesnis perdirbimas, grūdų bei grūdinių žaliavų prekyba. Įmonės gamina kombinuotuosius pašarus, premiksus, miltus, kruopas, sausą glitimą, krakmolą, salyklą, ekologiškus grūdų produktus, biodegalus, kitus įvairius grūdų produktus. Įmonės vykdo grūdų produktų bei pašarinių žaliavų eksportą bei importą.

Sektoriaus veikla tampriai susijusi su visa maisto tiekimo grandine :”nuo lauko iki stalo”, pradedant sėklų ruošimo įmonėmis, ūkiais auginančiais grūdus, augalų apsaugos priemonių ir trąšų pramone, žemės ūkio technika, tarnybomis prižiūrinčiomis pasėlius, kokybės tyrimų laboratorijomis, grūdų produktų ir pašarų gamyba ir prekyba bei visa logistikos grandine: geležinkeliais, autotransportu, uostu.

Asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Europos pašarų gamintojų federacijos (FEFAC) narė ir atstovauja Asociacijos narių interesams šiose organizacijose.

Tikslai ir funkcijos

Valdymo struktūra

Aukščiausias asociacijos valdymo organas – Asociacijos konferencija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencija šaukiama pagal poreikį, ne rečiau kaip kartą metuose, o neeilinė – pareikalavus ne mažiau nei 1/5 Asociacijos narių arba 1/2 prezidiumo narių. Konferencija nustato Asociacijos strategiją, pagrindines veiklos kryptis, renka keturių metų kadencijai Asociacijos prezidiumą, prezidentą, viceprezidentus, direktorių, tvirtina ar keičia įstatus.

Kaip tapti nariu?

Jei esate grūdų perdirbamosios pramonės įmonė, grūdų, pašarų ar žaliavų prekybos įmonė, ar teikiate paslaugas šiai pramonei, kviečiame Jus tapti Asociacijos nariais.

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių juridiniai asmenys, individualios įmonės, įmonių ir organizacijų padaliniai, turintys juridinio asmens teises, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir dalyvaujantys Asociacijos veikloje.

Įstatai

Asociacijos įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2020 m. rugsėjo 9 d.