• Home
  • Cloud
  • 2016 m. balandžio 4 d. Asociacija informuoja kad š.m. kovo 31 d. Aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo pakeistos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

2016 m. balandžio 4 d. Asociacija informuoja kad š.m. kovo 31 d. Aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo pakeistos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

2016 m. balandžio 4 d. Asociacija informuoja kad š.m. kovo 31 d. Aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo pakeistos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Dėl pakuočių medžiagos ženklinimo Aplinkos ministerija laikosi bendru mūsų susitarimu priimtos nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio:          „Nustatau, kad gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d.“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0270a1b0f74811e58a059f41f96fc264