• Home
  • Cloud
  • Asociacijos kreipiasi dėl maisto pramonės pripažinimo ypač svarbia pramonės šaka

Asociacijos kreipiasi dėl maisto pramonės pripažinimo ypač svarbia pramonės šaka

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija, Lietuvos paukštininkystės asociacija, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ parengė bendrą kreipimąsi dėl maisto pramonės pripažinimo ypač svarbia pramonės šaka. 

Kreipimasis išsiųstas LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR Žemės ūkio ministerijai, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

„Pastaraisiais metais, dėl nerimą keliančių globalių ir regioninių procesų ( COVID -19 pandemija, Rusijos agresija Ukrainoje, pasikeitusi šalies saugumo situacija ir pan.), iškyla vis didesnė būtinybė užtikrinti gyventojų aprūpinimą maisto produktais. Tam reikalingas kiek galima sklandesnis visos maisto gamybos bei tiekimo grandinės veikimas. Todėl siekiant užtikrinti vieną svarbiausių valstybės uždavinių – aprūpinti gyventojus maisto produktais, būtina, kad maisto sektorius (įskaitant maisto ir gėrimų, žaliavų, ingredientų, medžiagų, pakuotės, pašarų gamybą bei visą su sektoriumi susijusią logistiką) būtų įteisintas kaip ypač svarbus pramonės  sektorius bei užtikrinta nepertraukiama jo veikla (prieiga prie energetinių išteklių, prekių judėjimas per sienas ir šalies viduje, prioritetinės prieigos prie reikiamų resursų siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gamybinį ir tiekimo procesus) ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu“, – teigiama kreipimesi.

Pasak jo autorių, teisės aktas, kuriame būtų aiškiai įvardinti aukščiau nurodyti prioritetai, maisto pramonei leistų veikti sklandžiai, užtikrinant gyventojų saugumą apsirūpinant maisto produktais.

Dokumentą pasirašė asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ pirmininkas Mindaugas Snarskis, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos direktorė Dalia Ruščiauskienė, Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius, Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius Egidijus Simonis.

 

http:/upload/docs/SKM_C250i22031411570.pdf