• Home
  • Cloud
  • Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „RAKTO SKYLUTĖ“

Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „RAKTO SKYLUTĖ“

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ pakeitimą.  Kadangi simbolis „Rakto skylutė“ Lietuvoje naudojamas vadovaujantis įsipareigojimais, pasirašytais 2013 m. rugsėjo 23 d. susitarimu Nr. TS-3/BSR-14 tarp SAM, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Švedijos Nacionalinės maisto agentūros, šiuo projektu siekiama užtikrinti atitiktį ženklo savininkės Švedijos Nacionalinės maisto agentūros atnaujintam reglamentui LIVSFS 2021:1 (H 128) „Dėl „Rakto skylutės“ simbolio naudojimo“. Analogiškas ženklo naudojimo sąlygų, kriterijų patikslinimas šiuo metu vyksta visose šį simbolį naudojančiose šalyse. Dauguma pakeitimų projekte –  techniniai, jų tikslas įnešti daugiau aiškumo gamintojams. Rodiklių vertės lieka tokios pačios. Mūsų sektoriui keičiasi pavadinimai žiūrėkit žemiau. Įsakymo projekte pateikiamos tokios naujos nuostatos:

  1. Užsienio gamintojų siūlymu, „Rakto skylutės“ grafiniame simbolyje atsisakyta ženklelio ®, atsižvelgiant į tai, kad pagal tarptautines autorinių ženklų naudojimo taisykles jis nėra privalomas.
  2. Patikslintos kai kurios sąvokos: sąvoka „Su priedais“ pakeista į „Su kvapiosiomis medžiagomis“; sąvoka „Visagrūdžiai produktai“ pakeista į „Visų grūdo dalių produktai“ (pagal aprobuotą terminą).
  3. Grūdinių produktų, duonos, makaronų leista papildyti produktų sudedamąsias dalis daržovėmis, ankštinėmis daržovėmis ir šakniavaisiais. Šiose ir kitose grupėse patikslinta, kad papildytai daliai viso grūdo dalių produktų kiekio reikalavimai netaikomi.
  4. Visur, kur produkto sudėtyje yra grūdai, nurodyta privaloma viso grūdo dalių produktų dalis.

Naujas įsakymas įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  Pilnas dokumentas su produktų specifikacijomis nuorodoje:                                                                                                                                                               https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/74eed672bcc911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1c2ur49wop