• Home
  • Cloud
  • Derliaus prognozės 2016 m. rugsėjo 20 d.

Derliaus prognozės 2016 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2016 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui. Prognozuojant būsimą augalų derlių, panaudojama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto informacija apie numatomą augalų derlingumą bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie deklaruotus augalų pasėlių plotus.

Derliaus prognozės 2016 m. rugsėjo 20 d.
(duomenys parengti LAEI ekspertų ir išsiųsti Eurostatui)

Augalai

Plotas, tūkst. ha

Derlingumas, t/ha

Derlius, tūkst. t

2015

2016*

pasėta

2016/

2015,

%

2015

2016**

2016/

2015,

%

2015

2016***

2016/

2015,

%

pasėta

nuimta

Grūdiniai augalai, viso

1488,9

1486,1

1574,2

5,7

4,4

3,7

–15,6

6521,4

5828,6

–10,6

Javai

1331,5

1329,1

1331,9

0

4,6

3,9

–13,5

6066,7

5258,8

–13,3

Žieminiai javai

708,3

707,6

743,9

5,0

5,3

4,4

–17,3

3772,7

3281,6

–13,0

Vasariniai javai

623,2

621,5

588,0

–5,6

3,7

3,4

–8,9

2294,0

1977,2

–13,8

  Kviečiai

837,1

836,2

875,3

4,6

5,2

4,5

–14,7

4380,3

3910,5

–10,7

    žieminiai

573,3

573,0

621,0

8,3

5,7

4,7

–17,5

3271,7

2918,7

–10,8

    vasariniai

263,8

263,2

254,3

–3,6

4,2

3,9

–7,1

1108,6

991,8

–10,5

  Rugiai

38,8

38,8

32,4

–16,5

2,8

2,1

24,4

107,8

68,0

–36,9

    žieminiai

38,2

38,2

32,1

–16,0

2,8

2,1

–25,0

106,6

67,4

–36,8

    vasariniai

0,6

0,6

0,3

–50,0

2,3

2,0

–13,0

1,2

0,6

–50,0

  Miežiai

202,5

202,4

174,1

–14,0

4,0

3,5

–12,2

811,5

613,0

–24,5

    žieminiai

3,5

3,5

4,5

28,6

4,4

4,3

–2,3

15,3

19,4

26,5

    vasariniai

199,0

198,9

169,6

–14,8

4,0

3,5

–12,5

796,2

593,6

–25,4

  Kvietrugiai

122,5

122,0

101,8

–16,9

3,8

3,2

–17,1

468,5

324,2

–30,8

   žieminiai

93,3

92,9

86,3

–7,5

4,1

3,2

–22,0

379,1

276,2

–27,2

   vasariniai

29,2

29,1

15,5

–46,9

3,1

3,1

0

89,4

48,1

–46,3

  Avižos

64,3

64,1

70,4

9,5

2,6

2,3

–11,5

163,4

161,9

–0,9

  Varpinių mišiniai 

17,3

17,0

20,5

4,0

2,5

2,5

0

42,1

51,3

21,7

  Grikiai

36,8

36,7

45,2

22,8

1,0

1,0

0

36,5

45,2

23,8

  Kukurūzų grūdai

12,0

11,7

12,1

0,8

4,8

7,0

0

56,4

84,7

50,2

  Kiti javai

0,2

0,2

0,1

0

1,0

1,0

0

0,2

0,1

–50,0

Ankštiniai augalai

157,4

157,0

242,3

54,3

2,9

2,4

0,1

454,7

569,8

25,3

   žirniai

79,5

79,4

154,5

94,3

2,9

2,1

–27,6

228,7

324,5

41,9

   pupos ir pupelės

61,6

61,4

68,3

11,0

3,1

3,1

0

192,5

211,7

10,0

Rapsai

164,6

163,5

153,4

–6,8

3,1

2,9

–8,8

512,2

438,2

–14,5

   žieminiai

123,5

123,1

122,4

–0,9

3,5

3,2

–8,6

433,6

391,7

–9,7

   vasariniai

41,1

40,4

31,0

–24,6

2,0

1,5

–25,0

78,6

46,5

–40,8

Cukriniai runkeliai

12,3

12,2

15,6

26,8

50,6

50,0

–1,2

619,5

780,0

25,9

Bulvės

23,6

23,5

21,2

–10,2

17,0

16,0

–5,9

399,2

339,2

–15,0

*ŽŪIKVC duomenys
** LAMMCŽI duomenys
***LAEI prognozės