• Home
  • Cloud
  • Efektyvesnių sprendimų ieškantys grūdininkai į pokalbį pakvietė ir valdžios institucijas

Efektyvesnių sprendimų ieškantys grūdininkai į pokalbį pakvietė ir valdžios institucijas

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos iniciatyva surengtame susitikime drauge su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovais numatyti galimi būdai, kaip gerinti grūdų žaliavų bei produktų saugumą ir kokybę lemiančius kriterijus. Aptarti ne tik klausimus grūdų perdirbėjams kėlę produkcijos ženklinimo kriterijai, bet ir tiekiamų grūdinių žaliavų kokybės užtikrinimo galimybės. Asociacijos nariams išsakius pastabas dėl vykdomų veiklos patikrinimų kokybės, VMVT pirmą kartą pateikė siūlymą asociacijos atstovams dalyvauti specialioje darbo grupėje, kuri prisidės planuojant kitų metų derliaus nuėmimo patikrinimus.

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorės Dalios Ruščiauskienės teigimu, pagrindinis susitikimo su VMVT atstovais tikslas – išsigryninti geriausias grūdų žaliavų tiekimo bei perdirbimo praktikas. „Šiais metais susitikime akcentavome svarbiausius temas, siejamas su produkcijos ženklinimo kriterijais, žaliavų kokybės užtikrinimo schemos atnaujinimu bei verslo gerosios patirties pasidalinimu.  Džiugu, kad tokios bendros diskusijos leidžia užmegzti tiesioginį verslo ir valstybės institucijų ryšį bei betarpiškai ieškoti visoms pusėms palankiausių sprendimų“, – teigia D. Ruščiauskienė.

Pasaulinę ir Lietuvos situaciją gyvūnų ir paukščių ligų plitimą  bei prevenciją pristatęs VMVT diektoriaus pavaduotojas V. Paulauskas atkreipė dėmesį, kad pagal Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) pateiktą susikirstymą grūdų perdirbėjai patenka į labai žemos rizikos grupę. Nepaisant to, vis dar fiksuojamus aruodinių kenkėjų grūdų laikymo sandėliuose atvejus grūdų perdirbėjai norėtų spręsti efektyviau. „Gerosios higienos praktikos taisyklės turėtų būtų maksimaliai taikomis visuose eksploatuojamuose grūdų laikymo sandėliuose: tiek pas grūdų augintojus, tiek grūdų perdirbėjų patalpose. Gamintojai jau šiai dienai turi išvystytas kontrolės sistemas, kuriomis užtikrina produkcijos sandėliavimo kokybę, tačiau ar laikomasi bent jau rekomendacinių žaliavų priežiūros kriterijų iki tol, kol pasiekia pastarųjų sandėlius – taip ir lieka neaišku“, – pasakoja asociacijos direktorė.

Ne mažiau diskusijų sukėlė ir per pastaruosius metus kilę nesusipratimai dėl visuotinai taikomų produkcijos ženklinimo kriterijų. „Kai kuriems mūsų asociacijos nariams teko susidurti su tokiomis situacijomis, kurioms inspektoriai teikė skirtingus sprendimų pasiūlymus. Toks neatitikimas nulėmė ne tik tam tikrus veiklos sutrikdymus, kilę neaiškumai turėjo ir finansinių pasekmių. Tikimės, kad VMVT bus priimti sprendimai, kad, atliekant patikras, jų kriterijai būtų vienodai suprantami ir taikomi visuose regionuose, o ateityje su panašiomis problemomis ir neaiškumais susidurti jau nebeteks“, – teigia D. Ruščiauskienė.

VMVT pažymėjus, kad šių metų jų kokybės kontrolės planai jau patvirtinti ir pakeitimai nebus daromi, asociacijos narius numatoma įtraukti tobulinant jau tik kitų metų derliaus nuėmimo stebėsenos planą. Šiuo metu VMVT rengia patikrinimų projektą, kurį įvertinimui iki birželio mėnesio pateiks ir Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijai. Tikimasi, kad šie, gerąja verslo patirtimi paremti pasiūlymai, padės
nuimamo derliaus patikrinimus vykdyti efektyviau: jie ne tik atspindės aktualią šalies grūdų rinkos situaciją, o taip pat suformuos ir ateityje taikytiną kokybės kontrolės modelį.