Allgrain hero

Lithuanian Grain
Processors’ and Traders’
Association

Dalyvauja rengiant ir svarstant Asociacijos nariams aktualius Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius ir kitokius teisės bei norminius aktus.


About us

The Lithuanian Association of Grain Processors’ and Traders’ was established in 1992 on the initiative of twenty grain processing companies operating at that time. Currently, the association is united by 35 companies. The companies uniting the association have about 4,000 employees.

The grain sector is a strategic sector and one of the most important in the food chain, ensuring the supply of food to the country’s population.

Finansinė išraiška pagal statistikos departamento duomenis už 2020 kalendorinius metus viso žemės ūkio produktų (grūdai, rapsai, daržovės, gyvi gyvūnai, kiaušiniai, medus, kailiai, žuvys, prieskoniai, kt.) eksportuota už 1,412 mlrd. eurų tame skaičiuje grūdai ir rapsai už 1,192 mlrd. eurų, kas sudaro 84,5 proc. viso eksporto.

News

Parašykite mums

    Adresas

    Gedimino pr. 26, Vilnius LT-01104

    Kontaktai

    Telefonas: +370 5 210 7100
    El. paštas: info@allgrain.lt