• Home
  • Cloud
  • K. Šimas. Verslą ir politiką turi vienyti bendras tikslas – Lietuvos sėkmė

K. Šimas. Verslą ir politiką turi vienyti bendras tikslas – Lietuvos sėkmė

Vertinant verslo aplinką Lietuvoje svarbu atsižvelgti į kertinius konkrečios verslo srities aspektus bei specifinius niuansus. Taigi, kalbant apie mūsų bendrovės, t.y. grūdų prekybos ir eksporto sektorių, šiuo metu itin aktualūs nustatomi gamtosauginiai reikalavimai, susiję su žaliuoju kursu . Nėra abejonių, kad būtina mažinti aplinkai kenksmingų medžiagų naudojimą, tausoti aplinką ir pan. Tačiau tuo pačiu akivaizdu, kad valstybei prisiimant atitinkamus įsipareigojimus dėl žaliojo kurso, kuriuos įgyvendinti privalės ir verslas, būtina kruopščiai išanalizuoti poveikį verslo aplinkai Lietuvoje.

https://www.vz.lt/izvalgos/2021/11/13/k-simas-versla-ir-politika-turi-vienyti-bendras-tikslas–lietuvos-sekme