• Home
  • Cloud
  • LGPPA: Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus saugumas svarbus ne tik Lietuvos mastu

LGPPA: Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus saugumas svarbus ne tik Lietuvos mastu

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų ir Lietuvos maisto pramonės asociacijų bei kitų organizacijų atstovai susitiko su Žemės ūkio, Energetikos, Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų specialistais ir aptarė, kaip sukurti sąlygas nepertraukiamai sektoriaus veiklai esant krizinėms situacijoms.

„Mūsų asociacijai svarbu, kad  sektorius šiandien nepritrūktų energetinių išteklių, turėtų galimybes pasinaudoti teikiama parama elektros gamybai iš atsinaujinančių išteklių,  įveiktų logistinius iššūkius. Svarbu ir tai, kad sektorius nestokotų apyvartinių lėšų. Žemės ūkio ministerija įsipareigojo tarpininkauti organizuojant pasitarimus ministerijose, siekiant sprendimų, kurie padėtų užtikrinti nepertraukius procesus nuo žaliavų (žemės ūkio) gamybos iki maisto pristatymo vartotojams“, – sako Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos direktorė Dalia Ruščiauskienė.

Pasak jos, žemės ūkio ir maisto sektoriaus saugumas svarbus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu.

Atsparūs maisto ir vandens ištekliai yra vienas iš NATO 2016 m. patvirtintų bazinių civilinio pasirengimo reikalavimų, užtikrinančių valstybės funkcionavimą krizės sąlygomis. Yra parengtas Europos Komisijos Europos dujų paklausos mažinimo planas, kuriame taip pat pateikiamos gairės valstybėms narėms, kad dujų poreikis nuo š.m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. būtų sumažintas 15 %.  LGPPA atkreipia dėmesį, kad krizių metu, maisto pramonei dujų tiekimas turi būti užtikrintas ir tai turi būti numatyta teisės aktuose. 

Žemės ūkio ministerija siūlo žemės ir maisto ūkį pripažinti strategiškai svarbiais nacionaliniam saugumui sektoriais ir tai apibrėžti teisės aktais. Vyriausybei pateiktas ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo projektas.

Dar kovo mėnesį penkios asociacijos -„Lietuvos maisto pramonė“, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija, Lietuvos paukštininkystės asociacija, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ – parengė bendrą kreipimąsi dėl maisto pramonės pripažinimo ypač svarbia pramonės šaka. Kreipimasis išsiųstas Seimo Kaimo reikalų komitetui, Žemės ūkio ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Asociacijos ragino institucijas užtikrinti sklandų visos maisto gamybos bei tiekimo grandinės veikimą, kad gyventojai, nepaisant įvairių iššūkių, būtų aprūpinti  maisto produktais, maisto sektorių (įskaitant maisto ir gėrimų, žaliavų, ingredientų, medžiagų, pakuotės, pašarų gamybą bei visą su sektoriumi susijusią logistiką) įteisintant kaip ypač svarbų pramonės  sektorių ir užtikrintant nepertraukiama jo veikla (prieiga prie energetinių išteklių, prekių judėjimas per sienas ir šalies viduje, prioritetinės prieigos prie reikiamų resursų siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gamybinį ir tiekimo procesus) ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu.

 

LGPPA informacija