• Home
  • Cloud
  • Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku

Susitikimo metu buvo aptarta Žaliojo kurso politika, liečianti grūdų pramonę visoje grandinėje, aptarta sukuriama pridėtinė vertė pagal ekonominę veiklą, palyginti  šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumo  rodikliai augalininkystėje ir gyvulininkystėje.

Akcentuota  sektoriaus svarba žemės ūkio produktų  eksporte. Atkreiptas ministro dėmesys, kad grūdų eksportas yra labai svarbus ir turi teigiamą įtaką  šalies ekonomikai. Panašiomis  procentinėmis apimtimis grūdų eksportą vykdo Kanada, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos.  Efektyvinant eksportą, labai svarbus ir grūdų  perdirbimo pramonės vaidmuo,  Sukurti inovatyvūs produktai, atliepiantys jų  poreikius kitose šalyse, turi potencialą padidinti bendrą šalies eksportą.  Šiam tikslui pasiekti yra svarbios tiek  nacionalinės, tiek ES finansavimo programų skatinimo priemonės.  Ministras patvirtino, kad privalu efektyviai išnaudoti eksporto rinkas, o perdirbimo pramonė yra nepelnytai užmiršta ir neįtraukta į  Valstybės Pažangos planą, todėl   sieks per atitinkamus instrumentus, nacionalines inovacijų ar kitas  programas, kad perdirbimo pramonei  būtų skirtos verslo skatinimo   paramos  priemonės.  Ministerijoj bus sukurta darbo grupė pramonės  gamybos ir eksporto  klausimais. Ministras akcentavo, kad  neturi išankstinių nuostatų prieš grūdų sektorių,  o visus sektorius mato per jų kooperavimąsi kaip bendrą visumą.

 

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos informacija

 

Pridėtinės vertės , ŠESD ir struktūros vertinimas