• Home
  • Cloud
  • Maisto rinkoje veikiančios asociacijos vienijasi

Maisto rinkoje veikiančios asociacijos vienijasi

Keturių Lietuvos maisto rinkoje veikiančių organzacijų: Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos bei Lietuvos paukštininkystės asociacijos – vadovai nusprendė suvienyti jėgas sprendžiant visoms joms svarbius klausimus ir rugsėjo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Šio dokumento tikslas – maisto rinkoje veikiančių asociacijų aktyvus bendradarbiavimas ir tarpusavio pasitikėjimu paremta partnerystė sprendžiant maisto rinkoje kylančius aktualius klausimus, atstovaujant maisto rinkos interesus santykiuose su valstybinėmis įstaigomis, organizacijomis, įmonėmis bei politinėmis partijomis, taip pat kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių organizacijose, veikiančiose maisto srityje.

„Mes jau ir anksčiau sistemingai bendradarbiavome, kai reikėjo spręsti klausimus, aktualius visam maisto sektoriui, – sako  sutarties iniciatorė Dalia Ruščiauskienė, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė. –    Apskritai Lietuvoje perdirbamoji pramonė tarsi ir neturi kuruojančios valstybinės institucijos. Žemės ūkio ministerijos prioritetas yra pirminis žemės ūkis, o perdirbamoji pramonė labai dažnai lieka nuošalyje. Tad tikimės, kad suvieniję jėgas patys galėsime geriau atstovauti savo interesams“.

Pasak pašnekovės, pasirašyti tokią sutartį paskatino sėkmingas ankstesnis asociacijų bendradarbiavimas. Kaip pasiteisinusius bendro darbo pavyzdžius D. Ruščiauskienė minėjo visų asociacijų teiktas pastabas dėl Maisto įstatymo pakeitimų, susijusių su maisto klastojimu, dėl pakuotės medžiagos ženklinimo, vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

„Visi turime  bendrų interesų reaguodami į kuriamus reglamentuojančius dokumentus, ypač maisto produktų gamybos srities. Teikėme ir pasiūlymus dėl naujosios 2020-2027 metais galiosiančios Bendrosios žemės ūkio politikos, nes mums visiems rūpi, kokioje pozicijoje atsidurs Lietuvos perdirbimo pramonė po 2020 metų prasidėjus naujam Europos finansiniam laikotarpiui“, – komentavo sprendimą vienyti jėgas Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė.

Dar viena tema, kuri svarbi daugeliui asociacijų vienijamų įmonių,  – lietuviško produkto gamybos ir vartojimo svarba. Pasak pašnekovės, Lietuva neturi bendro atpažįstamo „veido“ nei mūsų šalyje, nei eksportuodama į užsienio rinkas, o būtų naudinga parodyti savo lietuviškumą, turėti savo bendrą simboliką. Tad dar viena iš asociacijų veiklų galėtų būti iniciatyva sukurti vieningą lietuvišką prekių ženklą.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė Dalia Ruščiauskienė,
asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė Irma Pilipienė, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius, Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius Vytautas Tėvelis.

Pasirašytoje sutartyje asociacijų vadovai sutaria bendradarbiauti atstovaujant asociacijų narių teisėms įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios vadžios institucijose, sprendžiant šakos vystymo strategiją, konkurencijos bei kitais klausimais, kaupiant ir teikiant įmonėms reikalingą informaciją.  Bus tęsiama ir dabar  drauge vykdoma veikla – organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, seminarai, strateginio planavimo iniciatyvos ir pan.

Plačiau apie asociacijas:
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija: https://www.allgrain.lt
Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“:http://www.maistoasociacija.lt
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija: http://www.lmpa.lt
Lietuvos paukštininkystės asociacija: +370 698 09888