• Home
  • Cloud
  • Pradedamas grūdų mėginių atrinkimas pesticidų liekanoms nustatyti, vykdant NMA pareiškėjų patikras

Pradedamas grūdų mėginių atrinkimas pesticidų liekanoms nustatyti, vykdant NMA pareiškėjų patikras

Grūdų pirkėjai supirkdami grūdus iš grūdų augintojų kartas nuo karto aptinka į bendrą grūdų masę įsimaišiusių beicuotų grūdų, kurie buvo skirti sėklai.  Juos nustačius grūdai iš tiekėjo nepriimami. Tačiau supirkimo metu nepastebėjus tokių grūdų ir toliau juos atkrovus, kyla labai didelės rizikos ir sankcijos pardavėjui,  jei tokie grūdai bus nustatyti galutinio grūdų pirkėjo.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai pradeda Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pareiškėjų patikrą. Sulaukus informacijos iš grūdų supirkėjų, kad superkant grūdus randama beicuotų sėklų bei siekiant išsiaiškinti, ar tikslingai yra naudojamos augalų apsaugos priemonės, patikrų metu vietoje bus atrenkami ir mėginiai tyrimams. Sustiprinta kontrolė vykdoma atsižvelgus ir į strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama sumažinti žemės ūkyje naudojamų pesticidų kiekį ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, pasirenkant tvarias alternatyvas.

https://vmvt.lt/naujienos/pradedamas-grudu-meginiu-atrinkimas-pesticidu-liekanoms-nustatyti-vykdant-nma-pareiskeju