• Home
  • Cloud
  • Su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba aptarti veterinarinės pašarų kontrolės klausimai

Su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba aptarti veterinarinės pašarų kontrolės klausimai

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija (LGPA)vienijančių pašarų gamintojų atstovai susitiko su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistais aptarti Europos Komisijos audito (DG (SANTE) / 2019-6631) išvadas dėl valstybinės pašarų priedų, jų sudėtinių dalių ir atsekamumo kontrolės ir rekomendacijų gerinant valstybinės pašarų kontrolės veiksmingumą įgyvendinimą.
Pašarų sauga ir kokybė yra svarbūs gyvūnų sveikatingumui ir gaunamų gyvūninių maisto produktų bei kitos gyvulininkystės produkcijos kokybei. 2019 metų rudenį Europos Komisijos vykdyto audito metu nustatyta, kad Lietuvoje valstybinė veterinarinė pašarų kontrolė organizuojama atsižvelgiant į atitinkamas su pašarais ar jų gamybos procesais susijusias rizikas. Dažnesnės patikros atliekamos „rizikingiausiuose“ pašarų tvarkymo etapuose. Lietuvos pašarų gamintojai yra įsidiegę rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstas savikontrolės sistemas, sugeba užtikrinti pašarų atsekamumą ir valdyti rizikas.
Europos Komisijos ekspertai savo ataskaitoje taip pat rekomendavo stiprinti kryžminės taršos valdymą pašarų gamybos įmonėse ir pašarų ženklinimo kontrolę. Atsižvelgiant į bendrą tikslą – užtikrinti Lietuvoje gaminamų pašarų kokybę ir saugą – buvo sutarta, kad VMVT ir LGPA turėtų glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant Europos Komisijos pateiktas rekomendacijas.
Buvo aptarti dažniausiai nustatomi pašarų ženklinimo, savikontrolės sistemos įgyvendinimo neatitikimai, nustatytis valstybinės kontrolės metu. Po bendrų diskusijų buvo nutarta parengti gerosios praktikos gaires dėl kryžminės taršos valdymo ir pašarų išsimaišymo užtikrinimo pašarų gamybos metu. Tokios gairės būtų puiki pagalba atskiriems pašarų gamintojams, kurie susiduria su sunkumais, įgyvendindami griežtus teisės aktų reikalavimus.
Susitikime dalyvavę specialistai taip pat aptarė pašarų laboratorinių tyrimų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir kitus aktualius klausimus.