„Agromaisto forumas 2023”

Šių metų renginio pagrindinis tikslas – spręsti įvairiapusius iššūkius, su kuriais susiduria agromaisto ekosistema. Precedento neturintys pastarųjų metų įvykiai pasaulyje, nuo COVID-19 poveikio logistikai ir žmogiškiesiems resursams iki klimato kaitos sukeltų ekstremalių orų reiškinių, paaštrino sektoriaus problemas. Geopolitinė situacija, įskaitant Rusijos invaziją į Ukrainą, lėmė dar sudėtingesnes aplinkybes, dėl kurių kilo ypač svarbių energijos ir trąšos išteklių kainos. Šie veiksniai tiesiogiai atsiliepia maisto saugumui bei ekonominiam stabilumui daugelyje šalių ir turi ilgalaikių padarinių.

Panelinėje diskusijoje  „Nulinės emisijos link: klimatui neutralios maisto ekosistemos strategijos ir sąveikos” dalyvavo AB „Kauno grūdai” generalinis direktorius Andrius Pranskevičius.

Pasaulinėms aplinkosaugos problemoms artėjant prie kritinės ribos, agromaisto sektoriui tenka esminis uždavinys skubiai ieškoti sprendimų. Pastangos sukurti klimatui neutralią maisto ekosistemą apima bendrą tikslą integruoti tvarumo principus ir maisto saugumo užtikrinimą. Diskusijos dalyviai analizavo įvairius modelius, partnerystes bei strategijas, kurios transformuoja maisto sistemas.