• Home
  • Cloud
  • Dalyvavimas tarptautinės organizacijos FEFAC veikloje 2018

Dalyvavimas tarptautinės organizacijos FEFAC veikloje 2018

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos dalyvaujančios tarptautinės pašarų gamintojų organizacijos (The European Feed Manufactures Federation), vienijančios Europos Sąjungos valtybių narių analogiškas organizacijas, 2018 m. veiklos ataskaita.

Dalyvavimas tarptautinės organizacijos FEFAC veikloje 2018